Zacznij mierzyć i planować rozwój kultury organizacyjnej

Zobacz dlaczego kultura organizacyjna jest jednym z kluczowych elementów zdrowej i efektywnej organizacji i dlaczego coraz więcej firmy buduje na niej swoją przewagę konkurencyjną oraz innowacyjność.

Kultura organizacyjna wpływa na efektywność każdego przedsiębiorstwa

1 %
więcej przychodów

Różnicy w przychodach pomiędzy firmami o niskim wskaźniku kultury  organizacyjnej a firmami, które mają wskaźnik na bardzo wysokim poziomie.

Źródło: Harvard Business Review

1 %
efektywniejsza praca

W firmach o pozytywnej kulturze organizacyjnej pracownicy osiągają wyższe wyniki i te firmy stają się liderami swojej kategorii. 
  

Źródło:  RMI Solutions

Kiedy zmiany w kulturze organizacyjnej mogą pomóc

Niskie zaangażowania pracowników

Konflikty w zespołach i między pracownikami

Wyższa niż w kategorii rotacja i absencja

Trudności w osiąganiu celów i założeń

Spadek znaczenia firmy na tle konkurencji

Model naukowy i narzędzie Qmatch umożliwia diagnozę kultury organizacyjnej

 • Diagnoza kultury organizacyjnej

  Narzędzie Qmatch można wykorzystać do diagnozy kultury organizacyjnej całej firmy oraz zespołów. Jest to punkt wyjścia bo budowy kultury zgodnej z celami strategicznymi firmy.

 • Diagnoza kultury organizacyjnej zespołów

  Nie zawsze trzeba zaczynać od diagnozy kultury organizacyjnej całej firmy. Pracujemy z zespołami od 8 osób i ich managerami aby budować ich zaangażowanie, motywację i zmniejszać rotację.

 • Integracja i motywacja zespołów

  Praca z zespołem nad wynikami badania kultury organizacyjnej jest doskonała okazją do integracji i motywacji zespołów poprzez co-kreację.

 • Dopasowanie kandydata do organizacji

  Znając kulturę organizacyjną całej organizacji i danego zespołu, możemy precyzyjnie dopasować kandydata.

model_qmatch

Masz pytania? Napisz do nas!

Blog o kulturze organizacyjnej

Pomagamy organizacjom działać efektywniej dzięki wprowadzaniu innowacji w kulturze organizacyjnej

Obszary analizy i implementacji w obrębie kultury organizacyjnej

Strategia

Kultura organizacyjna ma pomagać realizować strategię przedsiębiorstwa, a jednocześnie strategia wpływa na to jaka jest kultura. 

Ludzie

Identyfikujemy co jest ważne dla ludzi, jaką kulturę budują. Jednocześnie angażujemy ich w proces definiowania i tworzenia kultury. 

Procesy

Przyglądamy się procesom zarówno związanym z zarządzaniem pracą i projektami, jak i budującymi współpracę oraz komunikację. 

Komunikacja

Analizujemy zarówno formę (m.in. jakie narzędzia komunikacji są używane) jak i treść komunikacji. Badamy bariery komunikacyjne oraz szukamy formalnych i nieformalnych sieci. 

Środowisko pracy

Przyglądamy się miejscu w którym osoby pracują, analizujemy jak z jednej strony wyraża kulturę, a z drugiej jak tą kulturę tworzy. Operacjonalizujemy trudne uchwytne elementy atmosfery pracy. 

Innowacyjność

Badamy na ile kultura organizacyjna wspiera innowacyjność i projektujemy procesy, które w przyszłości mogą realizować ten cel. 

Jak wygląda proces definiowania i zarządzania kulturą organizacyjną

Praca nad kulturą organizacyjną składa się z kilku etapów, w których pracujemy zarówno z kluczowymi managerami jak i z zarządem organizacji. Używając narzędzi ilościowych (np. kwestionariusze) i jakościowych (np. wywiady pogłębione), badamy kulturę w jej obecnym stanie, określamy jej pożądany kształt i projektujemy proces zmiany. 

DEFINICJA CELÓW i wskaźników sukcesu

Badanie obecnej kultury i planowanie stanu pożądanego

przygotowanie planu wdrażania kultury

wdrożenie i kontrola wyników

Kluczowe efekty projektu

Wzrost zaangażowania

Dzięki zbudowaniu i zrozumieniu wspólnej kultury organizacyjnej, pracownicy bardziej angażują się w pracę.  A zaangażowani pracownicy są o 21% bardziej efektywni. 

Wzrost efektywności

W firmach o pozytywnej kulturze organizacyjnej o 20% wzrasta efektywność pracy. Pracownicy lepiej czują się się w takiej organizacji i dzięki temu są bardziej produktywni. 

Wzrost konkurencyjności

Firmy z dobrze dopasowaną kulturą organizacyjną, w bardziej efektywny sposób realizują swoją strategię, zapewniając sobie tym samym większą konkurencyjność. 

Zespół

tomasz pietrzak humanrise

Tomasz Pietrzak

partner

Łączy digital, marketing i strategie. Od ponad dekady realizuje projekty  na styku technologii i marketingu. Skupia się na poprawie efektywności zespołów, wprowadzając zwinne metodyki prowadzenia projektów. Posiada doświadczenie w tworzeniu produktów w branży FinTech. Autor bloga o dobrych książkach. 

tomasz_nalewajk_humanrise

Tomasz Nalewajk

partner

Psycholog z wykształcenia i zamiłowania. Strateg budujący narrację wokół potrzeb ludzi – zarówno jako pracowników jak i klientów. Trener i facylitator zespołów skoncentrowany na komunikacji i autentyczności. Piętnaście lat w biznesie, tworząc zespoły i produkty. Poza pracą wychowuje dzieci, pisze książki i szkoli się na psychoterapeutę. 

kontakt

Napisz do nas


Wyrażam zgodę na wysłanie moich danych w celu przetworzenia zapytania. Akceptuję fakt, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Twoje dane przetwarzane będą  przez Humanrise, ul. Padewska 23/7, 00-777 Warszawa), która będzie przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu przeprocesowania Twojego zapytania i odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące naszej działalności.

 Copyright © 2018 Humanrise | Prowdly powered by WordPress